พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ยินดี ที่ ชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ ได้รับเกียรติบัตร

admin2

พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ยินดี ที่ ชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น ชุมชนคุณธรร พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ยินดี ที่ ชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นให้เป็น ชุมชนคุณธรรม ตามที่ คณะกรมการส่งเสริมคุณธรมแห่งชาติ กรมการศาสนา มีมติเห็นชอบให้มีการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 –2564 และมอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรและมอบให้กับชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมนั้น

ทาง พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เจริญพรว่า ตามที่คณะกรมการส่งเสริมคุณธรมแห่งชาติ กรมการศาสนา มีมติเห็นชอบให้มีการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 – 2564 และมอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรและมอบให้กับชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมนั้น ทาง ชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นชุมชนหนึ่งที่ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ยกย่องว่า เป็น ชุมชนคุณธรรม ลงนามโดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจ.แพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรอีกว่า ที่สำคัญชุมชนได้ร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมที่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเอื้ออาทรซึ่งกันและกันด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ.แพร่ นอ.กิติพัฒน์ กะวัง อ.สอง พร้อมปลัดอำเภอประจำตำบล ตรวจเข้ม ให้

Post Views: 124 จ.แพร่ นอ.กิติพัฒน์ กะวัง อ.สอง พร […]

ข่าวภูธร