สสจ.ร้อยเอ็ด ส่งนักรบเสื้อขาวจิตอาสาชุดตรวจเชิงรุกสู้ศึกโควิดที่.สมุทรสาคร

admin2

สสจ.ร้อยเอ็ด ส่งนักรบเสื้อขาวจิตอาสาชุดตรวจเชิงรุกสู้ศึกโควิดที่.สมุทรสาคร
เมื่อเวลา 09.00 น.อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทีมบุคลากรจิตอาสาทางการแพทย์เข้าสนับสนุนชุดตรวจค้นหาเชิงรุก (ทีม Active surveillance ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2564 จำนวน 18 ท่าน มีนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายกัมปนาท โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทอง พร้อมคณะบุคลากร ร่วมส่งกำลังใจ นักรบเสื้อขาวจิตอาสาชุดตรวจเชิงรุกสู้ศึกโควิดที่.สมุทรสาคร ประกอบด้วยคณะบุคลากรจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2 ท่าน ได้แก่ 1.แพทย์หญิงนภัสวรรณ. ภูริพันธุ์ภิญโญ. นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวอรวรรณ. เรืองสนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมสอบสวนโรค จำนวน 8 คน จากโรงพยาบาลเสลภูมิ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
คณะบุคลากรโรงพยาบาลโพนทอง 8 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาคร มาตภาพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2.นายนำโชค สอนโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3.นางสาวอนงพร การะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ 4.นางสาวอัจฉรา ภูมิพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 5.นางสาวนํ้าทิพย์ ศรีหนองกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6.นางสาวปริยากร. คงสมกัน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 7.นางสาวบุหงา อะหาโส เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 8.นายวิรพล มุขวัฒน์ พนักงานขับรถสุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

cr:ภาพ Wittawood 101

Next Post

พะเยาตำรวจจับมือปั๊ม ปตท ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ช่วยผู้ป่วยติดเตียง

Post Views: 197 พะเยาตำรวจจับมือปั๊ม ปตท ผู้ใหญ่บ้ […]

ข่าวภูธร