อ. ลืออำนาจ ประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ)

admin2

อ. ลืออำนาจ ประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2564 อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 พร้อมคณะ ประเมินนายอุดร โคตรหา ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศาลาวัดบ้านหนอยาง ตำบลดงบัง นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ
นายอุดร โคตร ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดงยัง อำเภอลืออำนาจ เป็นตัวแทนอำเภอเข้าร่วมรับการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2564 หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจ มีรายได้ต่อครัวเรือนสูง ปลอดยาเสพติด บริหารหมู่บ้านโดย บวร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ชนะเลิศระดับจังหวัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563
ชนะเลิศระดับจังหวัด หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปี 2563 รองชนะเลิศระดับเขต หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปี 2563 สำหรับอำเภอลืออำนาจ ได้ส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการประเมินหลายปีติดต่อกัน มีผลการประกวดดังนี้ ปี 2561 นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย ชนะเลิศกำนันยอดเยี่ยม ปี 2562 นายคำแพง จันทหงษ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่ขี หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ขี
ชนะเลิศผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2563 นายวิไกร เดชอุดม ผู้ใหญ่บ้านเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลเปือย ชนะเลิศผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2564 เสนอชื่อนายอุดร โคตรหา ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง เข้ารับการประเมิน
อนึ่งผู้ได้รับการประเมินเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม จะได้รับโลห์รางวัล แหนบทองคำ อาวุธปืนพกสั้น ขนาด .38
ชุดปกติขาว

ทีมข่าวภูธร รายงาน 061 27 1 56 33

Next Post

ชุดเคลื่อนที่เร็วอำเภอลืออำนาจ ลงพื้นที่ติดตาม ควบคุม ผู้เดินทางมาจากพื้นที่

Post Views: 572 ชุดเคลื่อนที่เร็วอำเภอลืออำนาจ ลงพ […]

ข่าวภูธร