อำเภอวังหิน“นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”ตามโครงการ

admin2

อำเภอวังหิน“นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”ตามโครงการโรงเรียน หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่วัดดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. ที่วัดดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน. จังหวัดศรีสะเกษ พระครูวรธรรมคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดดวนใหญ่ เจ้าคณะอำเภอวังหิน และนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน ได้เป็นประธานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”ตามโครงการโรงเรียน หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน ของตำบลดวนใหญ่ โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ และนายนาวินท์ ดวนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ ลีราษฎร์วัฒนา นำพุทธศาสนิกชนชาวตำบลดวนใหญ่ ร่วมกิจกรรม นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง ตามโครงการโรงเรียน หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเปิดโอกาสข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในเขตตำบลโพนยาง ได้ทำบุญอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล้วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม  ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน ให้คงอยู่สืบไป นายนาวินท์ ดวนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ ลีราษฎร์วัฒนา อำเภอวังหิน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษเขต 1 กล่าวว่า โครงการโรงเรียน หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นโครงหนึ่งที่โรงเรียนบ้านโพนยางได้ใช้เป็นสื่อในการบริหารจัดการโดยใช้หลัก บวร บ้าน วัดโรงเรียนหรือราชการเป็นเครื่องมือในการทำงาน. มื่อทำสำเร็จที่โรงเรียนแล้วขยายผลเข้าสู่ชุมชน สำหรับขอต่างในขอ้เหมือนสำหรับหมู่บ้าน ศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงคือ 1.เป็นสมาชิกหมู่บ้านศีล 5 ครบทุกคน 2.หมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบ บวร 3.ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ 4.ลดละเลิกไม่ดื่มสุราในวันพระ 5.ทำบุญอิ่ม3 อิ่มพระคุณเจ้า อื่มตัวเอง อื่มเพื่อน และ6.น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งก่อและมะกอหนึ่งต้น นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน กล่าวว่า อำเภอวังหิน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง ตามโครงการโรงเรียน หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน เดือนละ 4 ครั้ง คือ วันศุกร์อาทิตย์ที่ 1 จัดที่วัดบ้านโนนสังข์ตำบลศรีสำราญ วันศุกร์อาทิตย์ที่ 2 จัดที่วัดป่าวังศิลา ตำบลบุสูง วันศุกร์อาทิตย์ที่ 3 จัดที่วัดบ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง และวันศุกร์อาทิตย์ที่ 4 จัดที่วัดดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ จึงขอเชิญชวนชาวพุทธอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียงตามโครงการโรงเรียน หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชนของอำเภอวังหินโดยพร้อมเพรียงกัน
บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

Next Post

พะเยา-ชาวบ้านร้องสื่อวอนให้ย้ายเสาโทรศัพท์ เชื่อทำให้หญิงแท้ง 5 ราย แถม

Post Views: 133 พะเยา-ชาวบ้านร้องสื่อวอนให้ย้ายเสา […]

ข่าวภูธร