สจป.3 แพร่  สั่งการให้ หน.ป้องกันรักษาป่าที่ พร.14 แม่แปง ร่วมกับชุดปฎิบัติการ

admin2

สจป.3 แพร่  สั่งการให้ หน.ป้องกันรักษาป่าที่ พร.14 แม่แปง ร่วมกับชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่,ฯ ตรวจการบุกป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูงและป่าแม่สิน,ป่าสงวนแห่งชาติฯป่ายมฝั่งตะวันออก ส่งดำเนินคดี 2 ราย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยการอำนวยการของนายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้แพร่ ได้สั่งการให้นายวีระพงษ์ สิงห์นิกร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.14 (แม่แปง) ร่วมกับชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่,จนท.สวนป่า ออป.วังชิ้น,จนท.ตำรวจ ร้อย ตชด.323 กก.ตชด.32 (พะเยา) ,ตำรวจ สภ.นาพูน ตรวจพบการกระทำผิด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูงและป่าแม่สิน,ป่าสงวนแห่งชาติฯป่ายมฝั่งตะวันออก จำนวน 2 คดี ดังนี้

คดีที่ 1. เวลา 10.00 น.ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกแผ้วถางป่า จำนวน 3-1-65 ไร่ บริเณ ป่าหลังหมู่บ้านเปาปมดงยาง ม.7 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ นำส่งดำเนินคดีที่ สภ.นาพูน ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 14.00 น.คดีที่ 10/64 ยึดทรัพย์ที่ 9/64 ลว.22 มค.64 และคดีที่ 2. เวลา 13.00น. ตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อน(ประดู่) จำนวน 13 ท่อน ปริมาตร 1.94 ลบ.ม. บริเณป่าหลังหมู่บ้านสีทิพันธ์ ท้องที่บ้านสีทิพันธ์ ม.9 ต.วังชิ้น จ.แพร่ ส่งดำเนินคดีที่ สภ.วังชิ้น ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 17.00 น.คดีที่17/64 ยึดทรัพย์ที่ 8/64 ลว.22 มค.64 โดยมีนายวีระพงษ์ สิงห์นิกร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษและนายนิเวศน์ จินดาสถาน พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 เป็นพยาน
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อำเภอขุนหาญสนธิกำลังกวาดล้างยาเสพติดยาบ้า ได้ผู้ต้องหา 2 ราย ยาบ้า 651 เม็ด

Post Views: 172 อำเภอขุนหาญสนธิกำลังกวาดล้างยาเสพต […]

ข่าวภูธร