อุบลฯ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

admin2

อุบลฯ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 11.00 น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวอารีภรณ์ ขันธ์ดวง ปลัดอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนพื้นที่  ลงพื้นที่ร่วมต้อนรับคณะผู้บริจาค พร้อม เยี่ยม ให้กำลังใจ นายผาง มะลิวัลย์ บ้านเลขที่ 62 หมู่ 1 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งประสบอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ทำให้บ้านเรือนเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้ โดย มีนักเรียนโรงเรียนบ้านกุศกร สพป.อบเขต 2 จำนวน 2 คน คือ เด็กชายไกรสิทธิ์ ทุมบาล ชั้น ม.1 และ เด็กชายฐาปกรณ์ ทุมบาล ชั้น ป.2 โดยการนำของ พล.ต.ต.องอาจ ผิวเรืองนนท์ นางอรษา ผิวเรืองนนท์ อาจารย์จุฑารัตน์ พุทธบุญ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาค มอบทุนการศึกษาและเงิน จำนวนทั้งสิ้น 20,000 บาท

ภาพ/อารีภรณ์ ขันดวง/ข่าว/วิชัย สิถิระบุตร รายงาน

Next Post

เตรียมพร้อม !!! ผญ.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

Post Views: 215 เตรียมพร้อม !!! ผญ.สมบูรณ์ ธรรมลัง […]

ข่าวภูธร