พมจ.แพร่ ร่วมกับหน่วยงาน One home พม.แพร่ มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค

admin2

พมจ.แพร่ ร่วมกับหน่วยงาน One home พม.แพร่ มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษาแก่สามเณร ร.ร.พระปริยัติธรรม วังฟ่อนวิทยา ต.หัวเมือง อ.สอง และมอบสิ่ง ที่บ้านครกหนานทา ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ถ้า เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 มกราคม 2564 นางอนงค์ เจริญวัย พมจ.แพร่ ร่วมกับหน.หน่วยงาน One home พม.แพร่ มอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภคและเงินทุนการศึกษา แก่สามเณร โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม วังฟ่อนวิทยา ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ และขอบคุณสภาเด็กและเยาวชน ต.เหมืองหม้อ เพื่อนๆ น้องเบญ กิตติคุณ แก้ววิเศษ ที่ได้ช่วยรวบรวมสิ่งของบริจาค ให้หน่วยงาน Onehome พม.แพร่.ไปมอบในครั้งนี้

นอกจากนี้ นางอนงค์ เจริญวัย พมจ.แพร่ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน ทีม Onehome พม.แพร่ ได้นำของบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้ครอบครัวชาวม้งที่ประความเดือดร้อน ที่บ้านครกหนานทา ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขอบคุณสภาเด็กและเยาวชน ต.เหมืองหม้อ น้องไดน่า น้องเบญ กิตติคุณ แก้ววิเศษ และเพื่อนๆ ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน รวบรวมสิ่งของ ให้ Onehome พม.แพร่ นำไปช่วยเหลือราษฎร ในวันนี้เช่นกัน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมสรุปผลงานใน

Post Views: 186 ชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังห […]

ข่าวภูธร