พาณิชย์แพร่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ กอ.รมน.จ.แพร่

admin2

พาณิชย์แพร่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ กอ.รมน.จ.แพร่ และปกครองจ.แพร่ ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลล้างมือ อาหารทะเลสด สุกร และการค้าทั่วไป ณ ห้างสรรพสินค้าในเขต อ.เมืองแพร่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดแพร่ และที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ออกตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลล้างมือ อาหารทะเลสด สุกร และการค้าทั่วไป ณ ห้างสรรพสินค้าในเขตอำเภอเมืองแพร่ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้1. หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ 1.1 สถานการณ์การซื้อขายอยู่ในภาวะปกติ สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ มีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน 1.2 ราคาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ ยี่ห้อ MISS med 3 ชั้น กล่องละ 50 ชิ้น ราคากล่องละ 125 บาท และยี่ห้อ GMASK 3 ชั้นสำหรับเด็ก กล่องละ 50 ชิ้น ราคากล่องละ 99 บาท และหน้ากากอนามัยที่ผลิตในต่างประเทศ (จีน) ยี่ห้อ MICROTEX และยี่ห้อ Bao Ma กล่องละ 50 ชิ้น ราคากล่องละ 99 บาท ซึ่งราคาที่จำหน่ายไม่เกินที่กฎหมายกำหนดไว้ 1.3 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีวางจำหน่ายและเพียงพอต่อความต้องการ อาทิ ยี่ห้อ Vaseline 40 มล. ราคา 45 บาท ยี่ห้อ U Star 50 มล. ราคา 49 บาท บาท ยี่ห้อ Clean Up 50 มล. ราคา 55 บาท และยี่ห้อ ALSOFF 450 กรัม ราคา 110 บาท และยี่ห้อ ALSOFF Gel Kids 450 กรัม ราคา 120 บาท

2. อาหารทะเล
การจำหน่ายปลีกอาหารทะเล ยังคงมีสินค้าวางจำหน่าย แต่อัตราการซื้อค่อนข้างซบเซา ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าแม็คโครได้มีการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยนำสินค้ากุ้งมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าปกติ 15% 3. ราคาจำหน่ายปลีกสุกรชำแหละ เนื้อแดง/สะโพก ในตลาดสด/ฟาร์ม ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจำหน่าย กก.ละ 150-170 บาท/กก.และราคาสุกรมีชีวิต จำหน่าย กก.ละ 86-88 บาท ไม่รวมค่าขนส่ง
4. สินค้าอุปโภค-บริโภคอื่นที่จำเป็นต่อการครองชีพ มีสินค้าหลากหลายชนิดที่ปรับลดราคาสินค้า 10 – 50% ตามต้นทุนสินค้าที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พมจ.แพร่ ร่วมกับหน่วยงาน One home พม.แพร่ มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค

Post Views: 136 พมจ.แพร่ ร่วมกับหน่วยงาน One home […]

ข่าวภูธร