พิษณุโลก ทีม 3 หมอร่วมกับ พม. ลงเยี่ยมเด็กชายป่วยเรื้อรัง 5 โรค เพื่อให้การช่วย

admin2

พิษณุโลก ทีม 3 หมอร่วมกับ พม. ลงเยี่ยมเด็กชายป่วยเรื้อรัง 5 โรค เพื่อให้การช่วยเหลือ วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสมชาย พรหมมณี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำทีม 3 หมอ พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยม เด็กชายกิตติภูมิ แก้วแพง อายุ 12 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นโรคไต โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคสมาธิสั้น ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้าง บิดาเพียงคนเดียว โดยมารดาเด็กมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเป็นถุงใส่อาหารพร้อมสายอุปกรณ์การล้างแผล และต้องการมีอาชีพเสริม และที่อยู่อาศัยปัจจุบันตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่น ซึ่งเจ้าของที่ดินได้ทำการขายแล้ว ในอนาคตต้องย้ายออกจากที่ดินดังกล่าว จากการสอบถามข้อเท็จจริงทราบว่า เด็กชายกิตติภูมิ เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

พิษณุโลก ได้ให้ความช่วยเหลือ นำข้อมูลเข้าพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลกองทุนคุ้มครองเด็ก ประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พร้อมประสานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ให้การช่วยเหลือเป็นถุงและสายอาหาร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ให้ความช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์การล้างแผล การดูแลขับถ่ายอุจจาระ การดูแลความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น

.ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พาณิชย์แพร่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ กอ.รมน.จ.แพร่

Post Views: 158 พาณิชย์แพร่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเ […]

ข่าวภูธร