สุโขทัย-กองปราบรวบ 40 นักพนันบ่อนไก่ชน ก้าวอี้ร้อน 5 เสือ สภ.ทุ่งเสลี่ยม

admin2

สุโขทัย-กองปราบรวบ 40 นักพนันบ่อนไก่ชน ก้าวอี้ร้อน 5 เสือ สภ.ทุ่งเสลี่ยม

วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 12.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.มนูญ แก้วก่ำ พ.ต.ท.เอกสิทธิ์ ปานสีทา รอง ผกก. 4 บก.ป. นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม พ.ต.ท.การันย์ จันทราพูน รอง.ผกก.ป.สภ.ทุ่งเสลี่ยม พ.ต.ท.เสริมพงษ์ วงค์สวัสดิ์ สว.สส.สภ.ทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย นายวิชัย สีปุ๊ด ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล ได้ร่วมกันจับกุมการลักลอบเล่นการพนัน ชนไก่ และกัญชาแห้งน้ำหนัก 1.2 กรัม รวมผู้ต้องหาได้ 40 คนแยกเป็นชาย 37 คน หญิง 3 คน พร้อมของกลาง 14 รายการ โดยมี นายกานต์ กันทะวงศ์ อายุ 49 ปี รับเป็นเจ้าของ สถานที่และจัดให้มีการเล่นการพนัน สถานที่เกิดเหตุ บริเวณสนามกีฬาไก่ชนไชยมงคล เลขที่ 6 ม.2 บ้านท่าวิเศษ ในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันเล่นพนัน(ชนไก่)เอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายและร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 77 โดยมิให้มีการชุมนุมการทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด และฝ่าฝืนประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19(Corona Virus Disease 2019 COVD -19 ฉบับที่ 23

ด้านพล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผบก.ภ.จว.สุโขทัย ได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ที่ 33/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 8 (3) จึงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย 5 นาย ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และให้รองผบก.ภ.จว.สุโขทัย รับผิดชอบงานบริหาร เป็นผู้กำกับดูแลตามคำสั่ง กรมตำรวจที่ 1212/2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1.พ.ต.อ.ศิระ อาชวสุนทรากุล ผกก.สภ.ทุ่งเสลี่ยม 2.พ.ต.ท.การัณย์ จันทราพูน รอง ผกก. ปป. สภ.ทุ่งเสลี่ยม 3.พ.ต.ท.วัฒนชัย โกศัย รอง ผกก.(สส) สภ.ทุ่งเสลี่ยม 4.พ.ต.ท.สุกิจ ประกิจ สารวัตร(ปป.) สภ.ทุ่งเสลี่ยม และ 5 พ.ต.ต.เสริมพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ สารวัตร(สส.) สภ.ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

สุโขทัย-โควิดก็ระแวง ภัยแล้งยังมาจ่อ แม่น้ำยมที่สุโขทัยขาดสายแล้ว มีแต่พื้นทราย ไร้น้ำเหนือมาเติม

Post Views: 141 สุโขทัย-โควิดก็ระแวง ภัยแล้งยังมาจ […]

ข่าวภูธร