พร้อมสนับสนุน !!! อัมราพร มุ้งทอง

admin2

พร้อมสนับสนุน !!! อัมราพร มุ้งทอง ปธ.กก.ตร.สภ.พระธาตุช่อแฮ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจโควิด ณ.บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ (หลังเดิม) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นางอัมราพร มุ้งทอง ประธานกก.ตร.สภ.พระธาตุช่อแฮ มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ.บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ (หลังเดิม) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พบอนางสาวพันธ์ทิพย์ อารินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก รพ.สต.ป่าแดง แบะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระธาตุช่อแฮ, ฝ่ายปกครอง, อสม.

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลนักท่องเที่ยว พี่น้องชาวแพร่และประชาชนในพื้นที่ ให้มีการเฝ้าระวังเรื่องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง ประธานกก.ตร.สภ.พระธาตุช่อแฮ กล่าวว่า ในฐานะเป็นประธาน กกตร. สภ.พระธาตุช่อแฮ ได้มาเยี่ยมและให้กำลังพร้อมมอบปัจจัยสนับสนุนกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ.บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ (หลังเดิม) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติ ด้วยความเข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลนักท่องเที่ยว พี่น้องชาวแพร่และประชาชนในพื้นที่ ให้มีการเฝ้าระวังเรื่องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ส่วนจะอยู่ด่านไปอีกนานเท่าไหร่นั้นทาง พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ชาวจังหวัดแพร่ และพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิดทุกท่านทุกคน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

สภ.เพนียด ภ.จว.ลพบุรี ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็น กต.ตร.สภ.เพนียด

Post Views: 276 สภ.เพนียด ภ.จว.ลพบุรี ประชุมพิจารณ […]

ข่าวภูธร