อำเภอสอง จ.แพร่ จัดพิธีสวดมนต์บทมหาสันติงหลวงและมหาเมตตาใหญ่ เพื่อ

admin2

อำเภอสอง จ.แพร่ จัดพิธีสวดมนต์บทมหาสันติงหลวงและมหาเมตตาใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เมื่อเวลา 15.00 น วันที่ 20 มกราคม 2564 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง เป็นประธานฝ่าฆราวาสในพิธีสวดมนต์บทมหาสันติงหลวงและมหาเมตตาใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

ณ วัดทุ่งน้าว หมู่ที่ 1 ตำบลรทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ในการนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พร้อมสนับสนุน !!! อัมราพร มุ้งทอง

Post Views: 143 พร้อมสนับสนุน !!! อัมราพร มุ้งทอง […]

ข่าวภูธร