พิษณุโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้

admin2

พิษณุโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน
วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น ที่ทำการเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบที่ดินให้แก่ประชาชน ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางระกำให้การต้อนรับ
กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน โดยได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และสุโขทัย ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัด รูปแบบแถวที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในที่ดิน ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว มีเป้าหมาย จำนวน 4,284 แปลงโดยใช้ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 2 สายสำรวจ จังหวัดตากจำนวน 1 สายสำรวจ จังหวัด

อุตรดิตถ์จำนวน 1 สายสำรวจ จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 1 สายสำรวจ และจังหวัดสุโขทัยจำนวน 1 สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย และโฉนดที่ดินที่มอบเป็นโฉนดที่ดิน ที่ได้ดำเนินการในท้องที่ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 59 แปลง ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจาก ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี

ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พ่อเมืองศรีสะเกษให้การช่วยเหลือสองตายาย ประกาศขายดวงตาเพื่อประทังชีวิต แล้ว

Post Views: 150 พ่อเมืองศรีสะเกษให้การช่วยเหลือสอง […]

ข่าวภูธร