อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ อ.บางกระทุ่ม

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ อ.บางกระทุ่ม
วันที่ 20 มกราคม 2564 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางอรัญญา เนตรผสม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงรับทราบปัญหาความ

ต้องการที่แท้จริงของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในโอกาสเดียวกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมออกบูทห้องสมุดเคลื่อนที่ บูทให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย พร้อมทั้งนำเสื้อผ้ามือสองไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนโดยได้รับความสนใจจากประชาชน

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

วันนี้ที่อำเภอนครหลวง วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น นาย สรณต ณ ศรี

Post Views: 76 วันนี้ที่อำเภอนครหลวง วันที่ 20 มกร […]

ข่าวภูธร