เตรียมพร้อม !!! เครือข่ายป่าชุมชน อ.ลอง จ.แพร่ ระดมเครือข่าย เร่งทำแนว

admin2

เตรียมพร้อม !!! เครือข่ายป่าชุมชน อ.ลอง จ.แพร่ ระดมเครือข่าย เร่งทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้น ตามที่จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีการประชุมและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่อง การป้องกันหมอกควันและไฟป่าที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันจึงมอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ ให้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกพื้นที่ และหมู่บ้านที่ป่าชุมชน ให้มีการทำแนวกันไฟ เพื่อมีให้ไฟลุกลามเข้าหมู่บ้าน

เพื่อเป็นการเตรียมการมิให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้น ทาง นายสมจิตร กาวี ผญบ. ม.1 ต.ต้าผามอก อ. ลอง จ.แพร่ ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชน ได้ทำแนวกันไฟรอบๆป่าชุมชน เพื่อเป็นการปัองกันมิให้เกิดไฟป่าที่จะรุกลามเข้าพื้นที่ได้ และหมู่ 10 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ จ.แพร่ มี นายนิคม ขันมณี เป็นผู้ใหญบ้าน ร่วมกับ ผช.แพทย์ฯ และอาสาสมัคร ไฟป่าและหมอกควันได้ทำแนวกัน บริเวณป่าชุมของหมู่ ที่ 10 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ พร้อมได้ออกลาดตระเวน เขตป่าที่รับผิดชอบตลอดช่วงนี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ผวจ.พิษณุโลก เรียกประชุมสภาอบจ.พิษณุโลก ครั้งแรก

Post Views: 119 ผวจ.พิษณุโลก เรียกประชุมสภาอบจ.พิษ […]

ข่าวภูธร