พิษณุโลก เทศบาลตำบลหัวรอพร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมตรวจ

admin2

พิษณุโลก เทศบาลตำบลหัวรอพร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมตรวจแนะนำ ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วันที่ 19 มกราคม 2564 นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวรอ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวรอ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวรอ คณะทำงาน covid 19 ตำบลหัวรอ พร้อมด้วย อสม. ตำบลหัวรอ ออกเยี่ยมตรวจให้คำแนะนำ การป้องกันการแพร่

ระบาด covid-19 ให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ตลาดนัด ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

เตรียมพร้อม !!! เครือข่ายป่าชุมชน อ.ลอง จ.แพร่ ระดมเครือข่าย เร่งทำแนว

Post Views: 100 เตรียมพร้อม !!! เครือข่ายป่าชุมชน […]

ข่าวภูธร