ชุมชนปลอดภัย !!! ช้างหลวง โชคชัย พนมขวัญ นายกเทศบาลเมืองแพร่

admin2

ชุมชนปลอดภัย !!! ช้างหลวง โชคชัย พนมขวัญ นายกเทศบาลเมืองแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ในวันที่ 19 และ 21 มกราคม 2564 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมือง กล่าวว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรังแพร่กระจายโดยผู้ป่วยวัณโรค ไอ จาม และแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นได้ด้วยการสูดละอองเสมหะที่มีเชื้อวัณโรคเข้าไป อีกทั้งเป็นโรคติดต่อที่กำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแพร่กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ใน วันที่ 19 และ 21 มกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์หน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อทบทวนความรู้เรื่องวัณโรค เทคนิคการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค และติดตามการปฏิบัติงานของแกนนำส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองแพร่


สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การติดตามผลคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ แบบคัดกรอง ทบทวนความรู้เรื่องวัณโรค และเทคนิคการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมตามโครงการคัดกรองโรควัณโรคเชิงรุกด้วยวิธีเอ็กซ์เรย์ปอด และติดตามการปฏิบัติงานของแกนนำส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองแพร่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ตรวจเยี่ยม !!! พ.ต.อ.วิชา กันทาสุข ผกก.สภ.ร้องกวาง ออกตรวจเยี่ยมและให้

Post Views: 122 ตรวจเยี่ยม !!! พ.ต.อ.วิชา กันทาสุข […]

ข่าวภูธร