พิษณุโลก วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๓ ปีชวด

admin2

พิษณุโลก วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๓ ปีชวด
คุณพี ศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานศูนย์การแพทย์ บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป และจิตอาสา เข้าน้อมไปกราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม พระบรมพระอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก อันศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงกู้อิสระภาพให้กับ ลูก ๆ หลาน ๆ ประชาชนของพระองค์ท่าน
พระองค์ทรงงานหนักมาก เสียเลือด เสียเนื้อเพื่อแผ่นดินไทย จึงได้มาเพื่ออิสระภาพให้กับสยามประเทศ ขอน้อมกราบพระบาทบังคม ถวายพานพุ่มคู่ดอกกุหลาบ 9 สี เพื่อน้อมกราบขอบารมีพระองค์ท่าน
ให้ข้าพระพุทธเจ้า นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ครอบครัว จิตอาสา กัลยานิมิตร ให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองภัยและให้เกิดสำเร็จมั่นคง และขอพรพระองค์ท่าน ให้ข้าพเจ้า มีสุขภาพแข็งแรง มีพลังกายใจที่สมบูรณ์
เพื่อเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม กับเพื่อน ๆ และคณะกัลยานิมิตร ในการทำงาน รับใช้ให้กับแผ่นดินของพระองค์ท่าน สร้างคุณงามความดี ทำความเจริญแก่บ้านเมือง และขอพร บารมีพระองค์ท่าน ช่วยเหลือ พี่ น้อง ชาวบ้าน ในประเทศไทยที่ยังคงยากลำบาก ให้มีความสุขอยู่รอดปลอดภัย เกิดความสำเร็จ พลังแห่งจิตอาสา ในการทำงานรับใช้ประเทศชาติสืบไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ตรวจเข้ม !!! นอ.เด่นชัย จ.แพร่ นำทีมตรวจโรงงานแปรรูปไม้ไผ่ ป้องกันเชื้อ

Post Views: 159 ตรวจเข้ม !!! นอ.เด่นชัย จ.แพร่ นำท […]

ข่าวภูธร