จ. เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกิจกรรมวันกองทัพไทย ประจำปี

admin2

จ. เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกิจกรรมวันกองทัพไทย ประจำปีพุทธศักราช 2564 ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธาน ประกอบพิธีสักการะ บวงสรวงวางพวงมาลัยดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี ผู้บังคับบัญชา และกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

สำหรับการจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 ได้จัดขึ้นเนื่องในวันกองทัพไทย เป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงทำการยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาประเทศพม่าจนมีชัยชนะ เป็นที่เลื่องลือระบือไกลทั่วทิศานุทิศ ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ซึ่งนักรบไทยทุกยุคทุกสมัยเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และบรรพบุรุษไทยผู้กล้าที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ดำรงความเป็นชาติมาจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งให้กำลังพลทุกนาย ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการรักษาหวงแหนปกป้องบ้านเมือง และสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไป

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

นฝ.นศท.มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำกก

Post Views: 128 นฝ.นศท.มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒ […]

ข่าวภูธร