จ. เชียงราย ระลึกวันยุทธหัตถี วันกองทัพไทย

admin2

จ. เชียงราย ระลึกวันยุทธหัตถี วันกองทัพไทย

จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ อัญเชิญพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถนนทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อัยการจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีการจำนวนมาก

โดยหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดงานรัฐพิธี เนื่องใน วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมกับพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อแสดงความสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทางจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพมหากษัตริยาธิราชของราชอาณาจักรไทย ตลอดทั้ง เป็นการเชิดชูพระเกียรติยศ พระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บรรพกษัตริย์ชาตินักรบ ให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมสำนึก และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ นับแต่ครั้งในอดีต วีรกรรมอันกล้าหาญ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า จนมีชัยชนะเป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วทุกสารทิศ อีกทั้ง ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย กอปรกับได้ทรงสถาปนา ทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และคงความเป็นชาติไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุขตราบจนถึงปัจจุบัน

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

จ. เชียงราย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ช่วยเหลือ

Post Views: 454 จ. เชียงราย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณ […]

ข่าวภูธร