นายก อบต. สากอมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน เพื่อ

admin2

นายก อบต. สากอมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน​แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกครัวเรือนวันที​ 19​ ม.ค.2564 นาย​อนิรุทธิ์ จารมะ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านทุกครัวเรือนพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ 12 หมู่บ้านของตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม จำนวน 2798 ครัวเรือน ณ ศาลาเอนกประสงค์และมัสยิดของแต่ละหมู่บ้าน โดยมี ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผรส.บัณฑิตอาสา และประชาชน ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

นายอนิรุทธิ์ จารมะ นายก อบต.สากอ กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจหลักที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนทั้งได้รับผลกระทบและไม่ได้รับความเดือดร้อน เพราะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบของตำบลและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตของแต่ละวันอีกด้วยและที่สำคัญการแจกถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกแจกเฉพาะคนที่เดือดร้อนเท่านั้น ที่สำคัญการสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่นั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ไม่แบ่งชนชั้นหรือศาสนาเพราะทุกคนคือเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกัน

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Next Post

จ. อำนาจเจริญ ชาวบ้านนับ100 ล้อมกรอบมอดไม้พยูงแต่รอดไปได้

Post Views: 352 จ. อำนาจเจริญ ชาวบ้านนับ100 ล้อมกร […]

ข่าวภูธร