อยุธยา พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ อยุธยา เดินหน้าให้ความช่วยเหลือ

admin2

อยุธยา พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ อยุธยา เดินหน้าให้ความช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ประสบความเดือดร้อน วันที่ 19 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พระนครศรีอยุธยา ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ ในพื้นที่ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง เป็นอุปสรรคต่อสภาพความพิการ การดำรงชีวิต  และการปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำวันของคนพิการ โดยมีวงเงินช่วยเหลือ ในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกินละ 20,000 บาท ส่วนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ รวมถึง ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ และที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่

ปลอดภัยกับการดำรงชีวิต ทั้งนี้ จะมีวงเงินช่วยเหลือ ประกอบด้วย การซ่อมแซมบ้านโดยไม่ปรับปรุงโครงสร้าง ในอัตราหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 22,500 บาท และซ่อมแซมบ้านโดยจำเป็นต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ในอัตราหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือไปแล้วรวม 20 ราย รวมเกือบ 5 แสนบาท และในปีนี้ มีเป้าหมายช่วยเหลือถึง 75 ราย ในวงเงิน 1,597,500 บาท

สุขุม แก้วกุดั่น รายงาน

Next Post

นราธิวาส-ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อฯเพิ่มขึ้น 2 รายๆที่ 3 และรายที่ 4

Post Views: 86 นราธิวาส-ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อฯเพิ่มข […]

ข่าวภูธร