อยุธยา เช้านี้ ที่อำเภอบางปะอิน นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

admin2

อยุธยา เช้านี้ ที่อำเภอบางปะอิน นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท จักรกลสยาม จำกัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด19 เชิงรุก (Active case finding) โดยมีนายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอิน สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านเลน ร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้แนะนำแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ในการตรวจค้นหาเชิงรุก เช่น การดูทิศทางลม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการตรวจเชื้อ ซึ่งในวันนี้มีเป้าหมายผู้เข้ารับการตรวจอยู่ที่ 900 คน นอกจากนี้ยังได้กำชับแก่ผู้แทนบริษัทฯให้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งภายใน และภายนอกโรงงาน รวมถึงอาคารพักอาศัย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ด้วย

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อยุธยา พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ อยุธยา เดินหน้าให้ความช่วยเหลือ

Post Views: 169 อยุธยา พัฒนาสังคม และความมั่นคงของ […]

ข่าวภูธร