จ. ราชบุรี กองกำลัง.สุรสีห์เฉพาะกิจทัพพระยาเสือจัดชุดจิตอาสาพระราชทาน

admin2

จ. ราชบุรี กองกำลัง.สุรสีห์เฉพาะกิจทัพพระยาเสือจัดชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.ชพส.1205.1206.1207.
1208.ชป.กร.106.107.อสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ มอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับราษฎร์ผู้สูงวัยอีกทั้งผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.สวนผี้ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  อ.หนองหญ้าปล้อง  อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สุเทพ นิ่มนวล สุรพันธ์ ตันกำเนิด
จ.ราชบุรี รายงาน

Next Post

อยุธยา เช้าวันนี้ นาย สมศักดิ์ เจิรญไพฑูรย์ รองผู้ว่าฯอยุธยา รับหนังสือขอ

Post Views: 210 อยุธยา เช้าวันนี้ นาย สมศักดิ์ เจิ […]

ข่าวภูธร