อยุธยา นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักกา

admin2

อยุธยา นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน วันยุทธหัตถีสมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราการและประชาชน. ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยประธานฯ ได้ประกอบพิธีถวายมาลัยพวงใหญ่บริเวณฐานด้านบนพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ถวายพวงมาลัยฐานด้านล่างมณฑลพิธี องค์กลาง องค์ด้านซ้าย และองค์ด้านขวา ถวายราชสักการะพุ่มดอกไม้สด จุดธูป เทียน ที่เครื่องทองน้อย ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 1 ครั้ง พร้อมบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกล่าวคำสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากนั้น พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า และช่วงบ่าย เวลา 16.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดพาหุงมหากา 9 จบ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป
นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า เนื่องในวันประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทย ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงได้รับชัยชนะ จากการทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคง แก่ประเทศไทยในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยถึงกาลปัจจุบัน การทรงกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมาน สามัคคี เสียสละ ต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติไทย เป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึง สำหรับวันยุทธหัตถี ได้กำหนดใหม่ให้วันที่18มกราคม ของทุกปีเป็น วันยุทธหัตถี” และเป็นวันรัฐพิธีแทนวันที่25 มกราคม ของทุกปี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ การที่มีการเปลี่ยนแปลงวันทั้งสองดังกล่าวก็ด้วยว่าเป็นการนับวันทางสุริยคติ ซึ่งคนปัจจุบันคุ้นชิน จำได้ง่าย และมีความเหมาะสมมากกว่า
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

จ. ราชบุรี กองกำลัง.สุรสีห์เฉพาะกิจทัพพระยาเสือจัดชุดจิตอาสาพระราชทาน

Post Views: 341 จ. ราชบุรี กองกำลัง.สุรสีห์เฉพาะกิ […]

ข่าวภูธร