กกต.แพร่ มอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.และสอบจ.แพร่ 23 คน ยังอีก 1 คน

admin2

กกต.แพร่ มอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.และสอบจ.แพร่ 23 คน ยังอีก 1 คน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ได้มอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งแก่ผู้ได้รับการเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แก่นายอนุวัธ วงศ์วรรณ และมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งแก่ผู้ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่มารับ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จำนวน 23 เขต จากทั้งหมด 24 เขต ยังเหลืออำเภอลอง เขต 1 ที่ กกต. ยังไม่รับรอง นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการร้องเรียนมี 3 เรื่อง มีเรื่องของการให้ทรัพย์สิน การให้ร้ายผู้อื่น และการหาเสียงเกินเวลา ซึ่งในการดำเนินการสืบสวนไต่สวน สำหรับการเปิดประชุมสภานั้น กฎหมายให้เปิดประชุมภายใน 15 วันนับจากวันประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งไม่เกินวันที่ 27 มกราคม 2564 กกต.แพร่ขอให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งรับรองความถูกต้องพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หากไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกภาท้องถิ่นหรือผู้ริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี ทางนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ได้กล่าวว่า ขอบคุณที่ประชาชนเลือกมาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่ง ซึ่งจะดำเนินตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ และนโยบายเร่งด่วนขณะนี้คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค น้ำการเกษตร ส่วนเรื่องของปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 นั้น อบจ. เป็นหน่วยงานสนับสนุน หากมีหน่วยงานใดร้องขอการสนับสนุน ก็จะดำเนินการทันที ส่วนการซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั้นขอศึกษาดูก่อนว่า ทาง อบจ. สามารถดำเนินการได้หรือไม่


ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ร้อยเอ็ด ตำรวจสภ.เมือง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา เราทำความดี

Post Views: 265 ร้อยเอ็ด ตำรวจสภ.เมือง บำเพ็ญสาธาร […]

ข่าวภูธร