แพร่ จัดพื้นที่ “จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่” เป็นปลูกผัก ตามโครงการ พช.แพร่

admin2

แพร่ จัดพื้นที่ “จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่” เป็นปลูกผัก ตามโครงการ พช.แพร่ ชวนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2564 นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นางเมตตา อนุศาสนกุล สถิติจังหวัดแพร่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์และสมาชิกศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งเจริญ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น และชมรมอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอสูงเม่น (อช.อ.สูงเม่น) ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

โดยการปรับปรุงสภาพดิน และปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียนตามฤดูกาลเพิ่มเติม เพื่อเป็นตัวอย่างของการปลูกผักสวนครัว ร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้าน ลดรายจ่าย และเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19)

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

กกต.แพร่ มอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.และสอบจ.แพร่ 23 คน ยังอีก 1 คน

Post Views: 150 กกต.แพร่ มอบหนังสือรับรองผลการเลือ […]

ข่าวภูธร