ร้อยเอ็ดส่งทีม อาสาสมัครบุคคลากรทางแพทย์ ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยดูแลรักษา

admin2

ร้อยเอ็ดส่งทีม อาสาสมัครบุคคลากรทางแพทย์ ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อเวลา 10.00 น. 17 มกราคม 2564 . ที่หน้าตึกมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมอบ ช่อดอกไม้ให้กำลังใจ 7 อาสาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในจังหวัดสมุทรสาคร


ประกอบด้วย นายแพทย์วิบูลย์ เตชะโกศล นายแพทย์เชี่ยวชาญ น.ส.กัญญาณัฐ วิไลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายชัยชนะ ราตรีสุข , น.ส.สุจิตรา พลเยี่ยม น.ส.สุดารัตน์ กุลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ น.ส.ประภัสสร ไชยฮะนิจ เภสัชกรชำนาญการ และน.ส.อาทิตติยา ยัญศรี จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน ที่จะเดินทางไปปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ สนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

cr:ธวัชชัย//ร้อยเอ็ด

Next Post

พ่อเมืองเชียงรายนำข้าราชการถวายราชสดุดีพ่อขุนรามคำแหงฯ

Post Views: 141 พ่อเมืองเชียงรายนำข้าราชการถวายราช […]

ข่าวภูธร