คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ สวัสดีปีใหม่และขอบคุณ ผู้ประกอบการ

admin2

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ สวัสดีปีใหม่และขอบคุณ ผู้ประกอบการร้านค้า ชุมชนย่านถนนเจริญเมือง ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน กิจกรรมถนนคนเดิน ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้า ได้ร่วมกัน เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ผู้ประกอบการร้านค้า ย่านถนนเจริญเมือง โดยได้นำหน้ากากอนามัยผ้า “แพร่นิยม” มอบให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่และขอบคุณ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมถนนคนเดิน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมถนนคนเดินถือเป็น กิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการค้าขายภายในชุมชน

ซึ่งจะจัดในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกๆเดือน จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า 10 ปีแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ ร้านค้าและบ้านเรือนต่างๆย่านถนนเจริญเมือง ได้ช่วยกัน อำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันด้วยดีตลอดมา

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ร้อยเอ็ด ปลูกพุทธาสามรส จำนวน 3 ไร่ ส่งลูกชาย ลูกสาวเรียนหนังสือจนประสบ

Post Views: 559 ร้อยเอ็ด ปลูกพุทธาสามรส จำนวน 3 ไร […]

ข่าวภูธร