เตรียมรับมือ !!! กน.ห้วยไร่ฟิต จัดอบรมเครือข่ายไฟป่า ลง ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชน ม.9

admin2

เตรียมรับมือ !!! กน.ห้วยไร่ฟิต จัดอบรมเครือข่ายไฟป่า ลง ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชน ม.9

จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่า เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์นี้ ในส่วนของจังหวัดแพร่ ซึ่งมี นายสมหวังพ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มีการประชุม หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับมือรับสถานการณ์ภาวะไฟป่าหมอกควัน โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบทางป่าไม้แพร่ ให้ทำการเตรียมการอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดแพร่ทุกพื้นที่ เพื่อรับมือ สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นำโดยชนะเดช วงค์พันธ์ กำนันตำบลห้วยไร่ ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เด่นชัย กรมป่าไม้ ที่ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 บ้านดง ต.ห้วยไร่ โดยมีวิทยากร มาให้ความรู้

นายชนะเดช วงค์พันธ์ กำนันต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ กล่าวว่า หลังจากที่มีการอบรมเครือข่ายไฟป่า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 และลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมรับมือไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีไฟป่าเกิดขึ้นอยู่บ้าง ถึงแม้จะให้สมาชิกเครือข่ายมีการเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ แต่ก็ยังมีไฟป่าเกิดขึ้น

ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการประเมินการทำงานหาจุดบกพร่องและมาปรับแก้ในปีนี้คาดว่า จะมีไฟป่าเกิดขึ้น ให้น้อยที่สุดทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันระมัดระวังไม่ให้มีการจุดไฟเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อจะไม่ให้เกิดหมอกควันและไฟป่าซึ่งจะมีผลกระทบกับสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ.แพร่ บุญหนุนนำ !!! พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ เป็นประธานอุปถัมภ์

Post Views: 195 จ.แพร่ บุญหนุนนำ !!! พล.ต.ต.มาโนช […]

ข่าวภูธร