เช้านี้ ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

admin2

เช้านี้ ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วันที่ 15 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยารับมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย N95
ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ นายแพทย์ราชิต เทิดสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายใน  รับมอบ โดยมีคุณ นวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจัดมอบจาก ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริจาคชุด PPE Dupon จำนวน 500 ชุด โรงพยาบาลรับมอบไว้แล้ว คุณ นลินี ด่านชัยวิจิตร  ประธานผู้พิพากษา สมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด พระนครศรีอยุธยา บริจาคชุด PEE Coverall Size L จำนวน 200 ชุด กลุ่ม 6 สาวดาวอังคาร บริจาคชุด PEE จำนวน 68 ชุด และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริจาคหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ในนามโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

สุโขทัย-วัดหนองทองจัดพิธีบวงสรวงขอโชคลาภพ่อปู่ศรีสุทโธนาคราช และพ่อปู่

Post Views: 139 สุโขทัย-วัดหนองทองจัดพิธีบวงสรวงขอ […]

ข่าวภูธร