ตรวจเยี่ยม !!! กิติพัฒน์ กะวัง นอ.สอง พร้อมปลัดอำเภอประจำตำบล ออกตรวจ

admin2

ตรวจเยี่ยม !!! กิติพัฒน์ กะวัง นอ.สอง พร้อมปลัดอำเภอประจำตำบล ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กำนัน ผญบ. จนท.ตำรวจ จนท. อส.อ.สอง อสม. ชรบ.และอปพร. ตามข้อสั่งการของจังหวัดแพร่ ณ จุดตรวจนางฟ้า ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่และจุดตรวจตามถนนสายรอง 5 จุดตรวจ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง พร้อมด้วยปลัดอำเภอประจำตำบล ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส.อ.สอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบ. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ตามข้อสั่งการของจังหวัดแพร่ ณ จุดตรวจนางฟ้า ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และจุดตรวจตามถนนสายรองที่เห็นควรตั้งตามความเหมาะสม จำนวน 5 จุดตรวจ เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดแพร่และเพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง จราจร การเฝ้าระวัง รวมทั้งเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการของผู้เดินทางและมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคไวรัสโควิด 19


นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง กล่าวว่า ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส.อ.สอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ตามข้อสั่งการของจังหวัดแพร่ ณ จุดตรวจนางฟ้า ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และจุดตรวจตามถนนสายรองที่เห็นควรตั้งตามความเหมาะสม จำนวน 5 จุดตรวจ เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดแพร่และเพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง จราจร การเฝ้าระวัง รวมทั้งเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการของผู้เดินทางและมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคไวรัสโควิด 19 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง กล่าวว่า วันนี้พร้อมด้วยปลัดอำเภอประจำตำบล ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส.อ.สอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ตามข้อสั่งการของจังหวัดแพร่ ณ จุดตรวจนางฟ้า ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และจุดตรวจตามถนนสายรองที่เห็นควรตั้งตามความเหมาะสม จำนวน 5 จุดตรวจ ทั้งนี้เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดแพร่และเพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง จราจร การเฝ้าระวัง รวมทั้งเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการของผู้เดินทางและมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคไวรัสโควิด 19 ตามข้อสั่งการของนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อให้พี่น้องชาวแพร่ ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 100 % ตลอดไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ร้อยเอ็ด ตอนเย็นไป ส่อง กบและเขียด ตอนเช้าพบเป็นศพ รถจยย.แหกโค้ง

Post Views: 151 ร้อยเอ็ด ตอนเย็นไป ส่อง กบและเขียด […]

ข่าวภูธร