เย้ยกฎหมาย !!! สจป3 แพร่ สั่งสนธิกำลัง

admin2

เย้ยกฎหมาย !!! สจป3 แพร่ สั่งสนธิกำลัง จนท.หน่วยป้องกันฯที่ พร.15 แม่สรอย จนท.นปพป.วังชิ้น จนท.นปป.ที่พร.14 แม่แปง ตร.สรอย จนท.ศปพ.ป่าไม้แพร่ ผญบ.หมู่ 4 ต.ป่าสัก ทะลายโรงงานเถื่อนแปรรูปไม้ พร้อมยึดไม้สักท่อน ไม้สักแปร รูป บริเวณโรงเรือนเลี้ยงสุกร บ้านสองแคว หมู่ 4 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
เมื่อเวลา14.00 น วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3 สาขาแพร่ โดยการอำนวยการของ นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.15 แม่สรอย นำโดย นายสุคนธ์ ใจตั้ง หน.หน่วยฯพร.15 แม่สรอยร่วมกับ จนท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังชิ้น จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พร.14 แม่แปง ตำรวจ.สรอย จนท.ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษป่าไม้แพร่ ผญบ.บ้านสองแคว หมู่ที่ 4 ต.ป่าสักได้ทำการตรวจยึดดังนี้ 1.ไม้สักท่อน จำนวน 10 ท่อน

ปริมาตร 0.96 ลบ.ม. คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 57,600 บาท ห้าหมื่นเจ็นพันหกร้อยบาทถ้วน 2.ไม้สักแปรรูป จำนวน 34 แผ่น เหลี่ยม ปริมาตร 0.20 ลบ.ม. คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 24,000 บาท สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน อุปกรณ์การกระทำผิด 1.แท่นเลื่อย จำนวน 1 แท่น 2.ใบเลื่อยวงเดือน ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 3.มูเลย์พร้อมเพลา จำนวน 1 ชุด 4.ลูกกลิ้ง จำนวน 2 ตัว 5.สายพาน จำนวน 1 เส้น คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 5,000 บาท ห้าพันบาทถ้วน สถานที่เหตุเกิด บริเวณโรงเรือนเลี้ยงสุกร บ้านสองแควหมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน สภ.สรอย ส่งดำเนินคดีต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่ รายงาน

Next Post

ลุ้นระทึก !!! นอ.สอง รุดบัญชาการค้นหา หนุ่มเมืองสองจมน้ำเสียชีวิต หลังนำ

Post Views: 171 ลุ้นระทึก !!! นอ.สอง รุดบัญชาการค้ […]

ข่าวภูธร