อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

admin2

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนวัดป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1,2,3 เข้าเดินทางหาความรู้ในพื้นที่ป่าจริงเพื่อหาประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้เขาได้รักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเขาและรักที่จะอนุรักษ์ปลุกจิตสำนึกในใจของเด็กให้มีความรักธรรมชาติและรักสามัคคีหมู่คณะในการใช้ชีวิตในการเข้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในป่า มีวิทยากรผู้อาวุโสที่รักป่าสร้างป่าในสวนป่าพุทธชนันตี บ้านปาง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสร้างป่าของพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการพร้อมคณะทำงานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ ป่ารักน้ำที่ร่วมสร้างป่าบนเขาหัวโล้น จนเป็นป่าธรรมชาติมีแหล่งน้ำ มีต้นไม้ป่าหลายชนิด มีสระว่ายน้ำเพื่อเรียนรู้ให้เด็กชาวบ้านมาว่ายน้ำออกกำลังกายและให้เด็กๆมาเรียนรู้การเอาชีวิตรอดเมื่อตกน้ำและยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมอีกด้วยในวันนี้นำเด็กลูกเสือสำรองมาศึกษาจริงๆโดยนายแสงชัย ภิรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนำมาสัมผัสจริง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความรัก ความสามัคคีได้ทำงาน เป็นหมู่คณะเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้กฎระเบียบวินัยของลูกเสือสำรอง ศึกษาธรรมชาติ ต้นไม้ แม่น้ำลำธาร อาหารป่า แมลงมีพิษในป่าฝึกปฐมพยาบาล แผลสดแมลงสัตว์กัดต่อยเป็นลม
เรียนความปลอดภัย
ทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ ลงเล่นน้ำฝึกว่ายน้ำสามารถเอาตัวรอดและยังช่วยคนอื่นได้ฝึกตะโกนโยนยื่นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆให้รอดในเวลาชีวิตจริงๆได้ การเรียนรู้ในพื้นที่จริงในป่าในน้ำ จะช่วยให้เด็กเกิดความจำมีทักษะมีสมาธิไม่ตกใจเมื่อมีเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้น เด็กมาและได้รับสิ่งที่ดีดีกลับไปอย่างภาคภูมิใจและเกิดทักษะเรียนรู้ได้จริงกลับบ้านปลอดภัยทุกคน ทางนายแสงชัย ภิรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูได้จัดระเบียบความปลอดภัยป้องกันโควิดให้นักเรียนใส่แมส ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือทุกฐานเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยตามกฏการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทุกคน แต่ในพื้นที่นี้ไม่มีโควิด

นายสำราญ แสงสงค์ ครู ป๋อง ภาพ/ข่าว

Next Post

เย้ยกฎหมาย !!! สจป3 แพร่ สั่งสนธิกำลัง

Post Views: 234 เย้ยกฎหมาย !!! สจป3 แพร่ สั่งสนธิก […]

ข่าวภูธร