ร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่

admin2

ร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่อำเภอโพธิ์ชัย วันนี้ 14 ม.ค.64 เวลา 08.00 – 12.00 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา จากผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและขาดเลือด ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย โดยมี พ.จ.ท.คนึง พูลพิพิธ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสมพิศ เกณฑ์สาคู

สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย น.ส.อ้อยใจ ไสยรส ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมให้การต้อนรับ นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา พ่อค้าและประชาชน ร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 239 คน ผ่านการตรวจรับบริจาค จำนวน 196 คน และไม่ผ่าน จำนวน 43 คน ได้โลหิตปริมาณ 88,200 ซีซี บริจาคอวัยวะและดวงตา จำนวน 3 คน
สำนักข่าวทีวีภูธรออลไลน์/ข่าว
บพิตรจำปา/ภาพ

Next Post

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่จับยาบ้าบนบ้านพัก

Post Views: 211 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่จับ […]

ข่าวภูธร