ร้อยเอ็ดแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

admin2

ร้อยเอ็ดแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี นั้น คณะกรมกาการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑. วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ๒.วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมกาการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ๒2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ผอ.นวัต บุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยถึงแหล่งข้อมูล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444″ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใสไม่พลาดสาระดึ ๆ จากแอพลิเคชันเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพียงดันหาคำว่า กกต.หรือ ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซด์ กกต.App Storeร่วมแจ้งเหตุกจริตฯกับตาสับปะรดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th021418888

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Next Post

ร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่

Post Views: 149 ร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อย […]

ข่าวภูธร