อบจ.พิษณุโลก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ราชการใน

admin2

อบจ.พิษณุโลก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ราชการใน อ.เนินมะปราง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และสร้างความมั่นใจให้ประชาชน วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่ราชการที่มีประชาชนมาติดต่อราชการจำนวนมาก เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายหลังทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้แถลงข่าวสรุปสถานการณ์หลังจากพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย เป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู และมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงหลังจากเข้าพื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นบ้านพักของภรรยาและร่วมพบปะสังสรรค์ในงานบวชจนรับเชื้อและมีอาการป่วย โดยเข้ารับการตรวจยืนยันผลว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงได้ตรวจคัดกรองครบทุกรายแล้วซึ่งผลการตรวจเชื้อยืนยันเป็นลบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ขณะเดียวกันทางอำเภอเนินมะปราง ได้เพิ่มมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ขึ้น โดยให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งอำเภอเนินมะปราง ซึ่งมีทั้งหมด 77 หมู่บ้าน รวม 7 ตำบล เข้าเวรสลับกันทุกวันเพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประชาชนที่มาติดต่อราชการบริเวณที่ว่าการอำเภอเนินมะปรางทุกคน
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทำความสะอาดที่บริเวณห้องประชุมและห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเนินมะปราง ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เป็นสถานที่จัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการและใช้สถานที่ดังกล่าว

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

ศรีสะเกษ !! นอภ.ขุนหาญ เปิดโครงการเมืองจราจรปลอดภัย สร้างค่านิยม-

Post Views: 248 ศรีสะเกษ !! นอภ.ขุนหาญ เปิดโครงการ […]

ข่าวภูธร