จ. นราธิวาส นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทน

admin2

จ. นราธิวาส นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมอบเงินค่าสวนยางทรงเช่าของสมาชิกศิลปาชีพ ของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนริวาส วันที่ 14 มกราคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมอบเงินค่าสวนยางทรงเช่า ของสมาชิกศิลปาชีพ ของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเช่าสวนยางของราษฎรจังหวัดนราธิวาสที่มี เส้นย่านลิเภาขึ้นภายในสวนยาง และให้เก็บเส้นย่านลิเภาส่งมายัง สวนจิตรดา โดยทรงจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี เมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับที่ทักษิณราชนิเวศน์ แต่เนื่องจากไม่ได้มีการเสด็จฯ แปรพระราชฐาน จึงคิดค่าเช่าสวนยางให้เฉพาะรายที่ส่งเส้นย่านลิเภาไปสวนจิตรดา ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 จำนวน 74 ราย รวมเป็นเงิน 922,000.-บาท เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน
โดยแยกเป็นของอำเภอตากใบ จำนวน 36 ราย เป็นเงิน 374,000.-บาท สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน อำเภอสุไหงบาดี จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 128,000.-บาท หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 8,000.-บาท แปดพันบาทถ้วน อำเภอรือเสาะ จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 248,000.-บาท สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน และอำเภอยี่งอ จำนวน 9 ราย เป็นเงิน หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน รวมทั้งสิน 74 ราย เป็นเงิน 922,000.-บาท เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมหลังจากประกอบอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ้งเป็นความปลื้มปิติของพสกนิกรชาวไทย สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด
โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองนายฐิติภัทร เที่ยงถิ่น ปลัดอำเภองานยุทธศาสตร์ นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบึงบัวบากง ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Next Post

พิษณุโลก ตามที่ได้เกิดเหตุอัคคีภัยโกดัง

Post Views: 480 พิษณุโลก ตามที่ได้เกิดเหตุอัคคีภัย […]

ข่าวภูธร