เชียงราย ผบ.ฉก.ม. 3 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ปฏิบัติราชการชายแดน

admin2

เชียงราย ผบ.ฉก.ม. 3 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ปฏิบัติราชการชายแดน

พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลและเป็นขวัญกำลังใจ ตลอดจนให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของกำลังพล

บริเวณปฏิบัติจุดตรวจช่องทางน้ำปึง ,ฐานปฏิบัติการบ้านปูนะ และ ฐานปฏิบัติม้งเก้าหลัง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไล่จับยึดได้แต่ยาบ้าและฝิ่นดิบร่วม10ล้านบาท

Post Views: 287 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไล่จั […]

ข่าวภูธร