ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อส่ง

admin2

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านตามแนวชายแดนที่มีความยากไร้ด้านอาหาร ให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำมาแจกจ่ายแก่ราษฎรซึ่งอยู่อาศัยในหมู่บ้านตามแนวชายแดนที่มีความยากไร้ด้านอาหาร ให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ สำนักสงฆ์บ้านจะพือ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ซึ่งมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมนายร้อยสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาท เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริ โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ทั้งนี้ การประกอบพิธีดังกล่าว ได้มอบเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานให้แก่ ราษฎรในพื้นที่ บ้านจะพือ หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 60 คน และมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 200 คน

สมคิด อินต๊ะเนตร รายง

Next Post

จ. เชียงราย ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

Post Views: 410 จ. เชียงราย ทหารเป็นที่พึ่งของประช […]

ข่าวภูธร