อยุธยา นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศปก.จ.อย จัดประชุม

admin2

อยุธยา นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศปก.จ.อย จัดประชุมบูรณาการควบคุมโรคและแนวทางช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์โรคโควิด-19 COVID-19 เวลา 08.00 น. วันที่ 13 มกราคม 64 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.อย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอง ผอ.รมน.จ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ คณะกรรมการ สื่อมวลชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มียอดสะสม 37 ราย ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ เข้าตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ โดยตรวจคัดกรองไปแล้วกว่าหมื่นราย เพื่อควบคุมการให้อยู่ในวงจำกัด รวมถึงการเตรียมการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามประกาศของทางรัฐบาล เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น และด้านมาตรการการเยียวยาของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้กับนายจ้างและลูกจ้าง ผู้ประกันตน และมาตรการในการเดินทางข้ามจังหวัด ได้ดำเนินการตั้งด่านจุดคัดกรองควบคุมโรคทั้ง 16 อำเภอแล้ว ซึ่งยังไม่พบการรายงานการข้ามจังหวัดของบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ทางจังหวัดดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งประชาชนและแรงงานต่างด้าว โดยประสานสถานประกอบการที่มีศักยภาพ ให้ดำเนินจัดหาทีมมาตรวจคัดกรองเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด สำหรับการตั้งจุดคัดกรองคนนอกพื้นที่ ๆ เดินทางเข้ามาในพื้นที่ และการเดินทางของคนในจังหวัดที่จะเดินทางออกไปนอกพื้นที่ โดยให้เข้มงวดกวดขันในการตรวจตราพื้นที่ของชุมชน อำเภอ หมู่บ้าน เพื่อที่จะแนะนำผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด และให้คำแนะนำตลาดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ ให้เข้มงวด และงดกิจกรรมเสี่ยงที่จะเป็นการรวมคนจำนวนมากๆ เพื่อลดเงื่อนไขการแพร่ระบาด โดยกำชับเรื่องการกวดขันจับกุมบ่อนการพนัน บ่อนไก่ มวยตู้ หรือการกระทำอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมที่มีผู้ร้องเรียน ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามหญ้าเทียมเอกชน ให้ท่องเที่ยวและสาธารณสุขได้บูรณาการไปตรวจสอบทำความเข้าใจ ทั้งนีั้ ทางจังหวัดยังคงเน้นย้ำในเรื่องมาตรการสวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง และขอความร่วมมือติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอชนะ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันตนเองและทีมแพทย จังหวัดเราจะมีความปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโรคโควิด-19
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายปฏิบัติหน้าที่แก่

Post Views: 159 ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ย […]

ข่าวภูธร