อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ

admin2

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธาน ในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับราษฎรบ้านจะพือ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยทางพ.อ.ชัยยันต์ สิรสุนทร ผู้แทนมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้กล่าวรายงานในโครงการว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปแล้วทางมูลนิธิศิษย์ นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริเพื่อขอ

พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านปลูกผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก ให้แก่ชาวบ้าน บ้านจะพือ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 69 ครัวเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญแก่ผู้เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อจะได้ ให้ประชาชนนำไปปลูกเพื่อใช้รับประทานเป็นอาหาร เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากการขาดแคลนอาหาร และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ จากนั้นพลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงห่วงใยราษฎร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ทรงพระกรุณาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ราษฎรได้นำไปปลูก ให้มีความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน ในโอกาสต่อไปด้วย จะขอน้อมนำพระราชดำริ มาประพฤติปฏิบัติ จะขออาสาทำความดี ตามรอยพระบาท เพื่อช่วยเหลือคนอื่นตลอดไป จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้เป็นต้นสาละต้นไม้ทางพระพุทธศาสนา มีผู้เข้าร่วมทั้งพระสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการ พระอาจารย์สมบูรณ์ ปภัสสโร พระสงฆ์พัฒนาชายแดนภาคเหนือ สำนักสงฆ์จะพือ พร้อมพระสงฆ์พัฒนาชายแดนภาคเหนือ24 รูป พลตรี ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พลตรีสุวิทย์ วังยาว มูลนิธิศิษย์นายร้อย นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน พันโท สกลวรรธน์ พุ่มมรินทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานกรม32 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3กองกำลังผาเมืองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะหินฝน มาช่วยในการคัดกรองชาวบ้านโดยวัดไข้แจกแมส และพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้ชาวบ้านและส่วนราชการที่มาร่วม ส่วนนายชนะชัย พันธุ์เหนือ ผู้จัดการกรรมการบริษัท เพรชดา จำกัดมหาชน ที่มอบพันธุ์ไม้กินได้ให้ชาวบ้านปลูกเป็นต้นเงาะโรงเรียนจำนวนหนึ่ง ทุกครอบครัวที่มารับกล้าเมล็ดพันธุ์ และในงานนี้ทางนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ได้กล่าวขอชาวบ้านป้องกันเรื่องโรคติดต่อโควิด19 อย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อย่าบุกรุกทำลายป่าและอย่าเผาป่าเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ให้น้ำแก่ชาวบ้านเพื่อความยั่งยืน

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน ข่าว

Next Post

อยุธยา นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศปก.จ.อย จัดประชุม

Post Views: 238 อยุธยา นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าจังห […]

ข่าวภูธร