มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว

admin2

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ 2,500 ชุด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวจำนวน 2,500 ผืน มอบให้แก่ผู้ประสบภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบให้แก่นายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 800 ผืน อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอละ 400 ผืน อำเภอภูสิงห์ อำเภอไพรบึง และอำเภอศรีรัตนะ อำเภอละ 300 ผืน พร้อม พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาล ที่ 9 พระบรมฉายาลักษณ์คู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเ จ้า ฯ พระบรมราชินี รวมจำนวน 2,500 ชุด ก่อนนำไปส่งมอบแก่ประชาชนในแต่พื้นที่ต่อไป
ในโอกาสนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่กาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสวะเกษ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 100 คน ด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นในครั้งนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในปี2563 จังหวัดศรีสะเกษ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็น จำนวน 167,701 ครัวเรือนจำนวน 208,332 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 106,413 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 3,218 คน คนพิการทุพพลภาพ 27,112 คน ผู้มีรายได้น้อย 33,280 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน 53,970 คน ในเบื้องต้นจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกับส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนไปแล้ว จำนวน 341 ผืน

บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

Next Post

ศรีสะเกษ!!เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลัก

Post Views: 354 ศรีสะเกษ!!เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต […]

ข่าวภูธร