เพื่อความปลอดภัย !!! จ.แพร่ มีมติ “ขอ

admin2

เพื่อความปลอดภัย !!! จ.แพร่ มีมติ “ขอเลื่อน การจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง เลื่อนไป 22-28 มี.ค.64 ต้องมีการประเมินสถานการณ์ก่อน เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมc จ.แพร่ มีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจ.แพร่ น.ส.เกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีต ช่อแฮ สนง.สาธารณสุข จ.แพร่ททท.สนง. แพร่ ประชาสัมพันธ์จ แพร่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงซึ่งงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจ.แพร่ เนื่องจากเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจ.แพร่และภาคเหนือ และที่สำคัญ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล งานจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 4 ใต้เดือน 6 เหนือ เป็นประจำทุกปี มีขบวนแห่ช้าง ขบวนสักการะของประชาชน 8 อำเภอใน จ.แพร่ และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การจำหน่ายสินค้า มโหรสพสมโภชตลอดงานนั้น ซึ่งตามกำหนดการแล้ว ปีนี้ตรงกับวันที่ 20-26 ก.พ.64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ทางสนง.วัฒนธรรมจ.แพร่ และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จึงได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ ที่ประชุมได้สอบถามทางสาธารณสุข จ.แพร่ ต้องประเมินสถานการณ์ผู้เชื้อโควิดวันต่อวันไม่ทราบว่าเหตุการณ์จะเป็นปกติเมื่อใด ทางนายพิทักษ์ บุญยเวทย์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจ.แพร่ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วยที่จะงดจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง เพราะประชาชนจ.แพร่มีความผูกพันกับองค์พระธาตุข่อแฮ ตั้งแต่อดีต จะมีงานไหว้พระธาตุเป็นประจำทุกปี เห็นควรเลื่อนไป

ทางพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงเจริญพรว่า ตามที่ครม. เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปีนั้น หากจะเลื่อนการจัดงานไป ควรจัดระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค 64 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้วย ทั้งนี้อยู่ที่การประเมินสถานณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัฐโคโรนา 19 ด้วย ในส่วนของกิจกรรมความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนาประเพณีทางวัดก็จัดตามประเพณีในกลุ่มย่อมๆในวัด เช่น พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พิธีเลี้ยงเข้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม พิธีถวายบาตร ตานตุงและตายเจดีย์ทราย พิธีปลุกเสกพระ ทางวัดเน้นจัดแบบออนไลน์ เพื่อไม่ให้ผู้คนมาร่วมตัวกัน อยู่บ้านก็ร่วมพิธีได้ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจ.แพร่ กล่าวว่า สรุปการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ให้เลื่อนไปเป็นวันที่ 22-28 มี.ค.64 ในช่วงแรกนี้ ทั้งนี้อยู่ที่สถานการณ์ว่าจะจัดได้หรือไม่ ต้องมีการประเมินสถานการณ์ก่อน
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่่

Next Post

ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เข้ม ! กวดขันการ

Post Views: 159 ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เข้ม ! ก […]

ข่าวภูธร