ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจ.แพร่ ,จนท. หน่วย One Home พม.จ.แพร่, จนท.

admin2

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจ.แพร่ จนท. หน่วย One Home พม.จ.แพร่ จนท
อบต.ทุ่งแล้ง ผู้นำชุมชน และอพม สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ร้องผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 ณ บ้านผาจั๊บ หมู่ 6 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายจักรพันธ์ รอดทุกข์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home พม.จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง โดยมี นางสาวระดับ คำเขียว นายก อบต.ทุ่งแล้ง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อพม. ร่วมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 ณ บ้านผาจั๊บ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำตามภารกิจของกระทรวง พม. และนำเคสเข้าที่ประชุมคณะกรรมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประสาน อบต.ทุ่งแล้ง ส่งต่อให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ

ไป
นางสาวระดับ คำเขียว นายก อบต.ทุ่งแล้ง กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทาง ทาง ผอ.ธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ ที่มอบหมายให้นายจักรพันธ์ รอดทุกข์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home พม.จังหวัดแพร่ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อพม. ร่วมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 ณ บ้านผาจั๊บ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่พร้อมทั้งนี้ให้คำแนะนำตามภารกิจของกระทรวง พม. และนำเคสเข้าที่ประชุมคณะกรรมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประสาน อบต.ทุ่งแล้ง ส่งต่อให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ตรวจเยี่ยม !!! กิติพัฒน์ กะวัง นอ.สอง ออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจควบคุมการแพร่

Post Views: 237 ตรวจเยี่ยม !!! กิติพัฒน์ กะวัง นอ. […]

ข่าวภูธร