ฉก.ม.3 ผาเมือง คุมเข้ม พขร.ระหว่างประเทศ สกัด โควิด-19

admin2

ฉก.ม.3 ผาเมือง คุมเข้ม พขร.ระหว่างประเทศ สกัด โควิด-19

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ของ คนขับรถรับ ส่งสินค้าบริเวณ สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สืบเนื่องจาก การประชุมมาตรป้องกันโควิด ของ คนขับรถรับ -ส่ง สินค้า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมี นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ โดยกำหนดให้มีการตรวจรถขนส่งสินค้า รวมทั้งคนขับ ทั้งฝั่งไทย และฝั่งเมียนมา ตามมาตรการป้องกันโควิด ของสาธารณสุข หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องงดขับรถดังกล่าว จึงให้มีการทำความสะอาดรถรับ-ส่งสินค้า ทั้งฝั่งไทย และฝั่งเมียนมา โดยคนขับเอง และให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังส่งสินค้า ต้องปฏิบัติตามที่สาธารสุข แนะนำ คือ เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ดำเนินการตั้งด่าน ร่วมกับ อำเภอ ฝ่ายปกครองคัดกรอง ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของคนขับรถทั้ง ฝั่งไทย และฝั่งเมียนมา โดยจะเริ่มตรวจเข้มข้นในวันที่ 14 มกราคม 2564 หากคนขับรถไม่ปฏิบัติตาม จะถูกงดในการขับ ทันที
วันที่ 12 มกราคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ ร่วมกับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อำนวยความสะดวกในการ ตรวจเชื้อ COVID-19 ให้กับ คนขับรถรับ -ส่ง สินค้า ในกลุ่มของคนไทย ที่ยังไม่เคยตรวจ ในปีงบประมาณนี้ และทำการตรวจทุก 14 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อบริการตรวจคัดกรอง แก่กลุ่ม คนขับรถรับ -ส่ง สินค้า ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันเชิงรุก ตรวจหาเชื้อบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 เพื่อคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง หรือมีความกังวล เกี่ยวกับการใกล้ชิด หรือสัมผัสผู้ที่มีประวัติ
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่จะเดินทางเข้ามาใน จ.เชียงราย ต่อไป

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

Post Views: 124 ฉก.ม.3 ผาเมือง คุมเข้ม พขร.ระหว่าง […]

ข่าวภูธร