เชียงราย เฝ้าสกัดกั้นลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายปองกันแพร่ระบาดโควิด 19

admin2

เชียงราย เฝ้าสกัดกั้นลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายปองกันแพร่ระบาดโควิด 19

จังหวัดเชียงราย ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยแถวชุดกำลังภาคแรงงานพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการข่าวสาร เมื่อเช้าวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหาร พร้อมด้วย แรงงานจังหวัดเชียงราย จัดหางานจังหวัดเชียงราย เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ และชุดกำลังภาคแรงงานร่วมรับนโยบาย ในการตรวจสอบคนต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย

โดยการปฏิบัติงานมีเป้าหมายลงพื้นที่ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดระเบียบและป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงกระชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายไปพร้อมกันด้วย

โดยภารกิจในครั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานทุกคนและทุกสัญชาติที่ทำงานในประเทศไทย พร้อมแสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ยังคงมีความสุ่มเสี่ยงจากบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง รวมทั้ง บ่อนการพนัน อีกทั้งสถานบันเทิงโดยจังหวัดเชียงรายได้รับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บูรณาการตรวจสอบคนต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย โดยบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการกวาดล้างบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งอาจนำเชื้อโรคโควิดเข้ามาแพร่กระจายในประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการ หรือผู้ที่รับแรงงานเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย เพื่อสกัดกั้นป้องกันบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่อาจนำเชื้อโรคติดต่อมาแพร่ระบาดในครอบครัวได้ ฉะนั้น นายจ้างจึงต้องรับแรงงานที่เข้าเมืองแบบถูกต้องตามกฎหมาย เพราะแรงงานเหล่านั้นจะผ่านกระบวนการกักตัว ตรวจสุขภาพ และผ่านระบบการคัดกรองตามมาตรการของรัฐด้านสาธารณสุขอย่างมั่นใจด้วยแล้ว

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

ฉก.ม.3 ผาเมือง คุมเข้ม พขร.ระหว่างประเทศ สกัด โควิด-19

Post Views: 75 ฉก.ม.3 ผาเมือง คุมเข้ม พขร.ระหว่างป […]

ข่าวภูธร