อยุธยา อำเภออุทัยร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภออุทัย มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้

admin2

อยุธยา อำเภออุทัยร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภออุทัย มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ชรา ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัยพร้อมด้วยนายเตือนใจ ตรีบุบผา นายกกิ่งกาชาดอำเภออุทัย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุทัยและ Tambon Smart Team มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่กำนันทุกตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รวมทั้งหมด 250 ผืน เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ชรา ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภออุทัย โดยมีผู้ให้การสนับสนุน ดังนี้ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน
นางรจนา เพิ่มพูล รองนายกกิ่งกาชาดอำเภออุทัย มอบผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน และมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างมือให้แก่อำเภออุทัย เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว อำเภออุทัยได้จัดจุดคัดกรองโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา รายงาน

Next Post

อยุธยา วันนี้เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 12 มกราคม 2564 นาย สรณต ณ ศรีโต

Post Views: 280 จ.อยุธยา เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ […]

ข่าวภูธร