ปูนซิเมนต์ไทย ร่วมเชียงรายนำร่องลดการเผาพื้นที่การเกษตร

admin2

ปูนซิเมนต์ไทย ร่วมเชียงรายนำร่องลดการเผาพื้นที่การเกษตร

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ลำปาง จำกัด พร้อมให้ความร่วมมือในโครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ZERO BURN) นำร่องที่จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับนายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย และนางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือร่วมหารือ

โดยการพบปะสนทนาในครั้งนี้ เป็นการหารือข้อราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ZERO BURN) พร้อมกัน ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีการผลักดันประเด็นงดการเผาในพื้นที่เกษตรและในพื้นที่โล่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งได้ประกาศยกระดับให้เป็นวาระสำคัญของกลุ่มจังหวัด และได้ขอความอนุเคราะห์ให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ด้วยการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกเพิ่มเติม ในกระบวนการผลิตของทางบริษัท และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา

โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด มีความยินดีที่จะให้ความรวมมือในโครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ZERO BURN) โดยการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการรวมกลุ่มบูรณาการ รวบรวมฟางข้าวอัดก้อนให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เช่น เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ยหมัก เชื้อเพลิงทางเลือก เป็นต้นอีกทั้ง ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการนี้ จัดเป็นการนำร่องโครงการดังกล่าวขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นแห่งแรก คือ แม่จัน Model และมีแผนการดำเนินโครงการขยายผลลงไปในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

ผกก.สภ.ช่องเม็กและกต.ตร.มอบทุนการศึกษาให้แก่กำลังพล สู้โควิด19

Post Views: 227 ผกก.สภ.ช่องเม็กและกต.ตร.มอบทุนการศ […]

ข่าวภูธร