ผู้ตรวจฯ กสส. พร้อมสกจ.นราธิวาส เดินสายมอบถุงยังชีพ ช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

admin2

ผู้ตรวจฯ กสส. พร้อมสกจ.นราธิวาส เดินสายมอบถุงยังชีพ ช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม
จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2564 โดยสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำ 3 สายหลัก คือ ลุ่มน้ำโก-ลก มีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง , ลุ่มน้ำสายบุรีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง , และลุ่มน้ำบางนราระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ
ที่อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัรรอฮีมบ้านปาดังยอ ม.3 ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส นางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7 พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ อ่อนประชู รักษาการณ์สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และคณะออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยลงเรือไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนพื้นที่ ต.โฆษิต อ.ตากใบ และต.มูโนะอ.สไหงโกลก จำนวน 200 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำท่วม
ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ 70 ตำบล 450 หมู่บ้าน 37 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 25, 211 ครัวเรือน 91,099 คน สถานศึกษา 34 แห่ง วัดและที่พักสงฆ์ 7 แห่ง และมัสยิด 6 แห่ง มีผู้อพยพ 122 ครัวเรือน 392 คน โดยพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 8,508 ไร่ ด้านปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้รับความเสียหาย 3 ตัว เป็นโค 2 ตัว และกระบือ 1 ตัว

ข่าว /ภาพ นางสาวแมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Next Post

พิษณุโลก จุดตรวจ แยกศรีสงคราม

Post Views: 236 พิษณุโลก จุดตรวจ แยกศรีสงคราม อ.ชา […]

ข่าวภูธร